Locatie: Home - Internet

ISPís moeten voorlichting over internetveiligheid aan consumenten verbeteren

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, wil dat internetservice providers (ISPís) de voorlichting over internetveiligheid aan consumenten verbeteren.

Voor de gemiddelde internetter is het onvoldoende duidelijk hoe hij zich kan beschermen tegen online risicoís, zoals spam, spyware, virussen en botnets. Daarom moeten ISPís hun klanten hierover goed voorlichten. In de Telecommunicatiewet staat een zogeheten Ďinformatieplichtí voor aanbieders.

Vandaag heeft OPTA beleidsregels gepubliceerd over deze informatieplicht over internetveiligheid die geldt voor ISPís en andere internetaanbieders (zoals van mobiel internet). Met deze beleidsregels geeft OPTA concreet aan wat zij onder deze plicht verstaat. Daarnaast maakt OPTA duidelijk wat zij doet als aanbieders zich niet aan deze plicht houden. Dan kan OPTA een last onder dwangsom opleggen om een aanbieder ertoe te dwingen de voorlichting te verbeteren. Het doel is om ervoor te zorgen dat aanbieders hun klanten goed voorlichten. Dan is de gemiddelde internetter in staat zichzelf beschermen tegen internetonveiligheden.

Datum: 14 Januari 2009
Bron: Persbericht Opta

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Internet