Locatie: Home - Internet

Gebruik Internet op Mobiele Telefoon Stijgt

Gebruik Internet op Mobiele Telefoon stijgt. Dit blijkt uit de laatste kwartaalmeting van de ICT Consumer Monitor 2008 van Heliview Research, een onderzoek onder ruim 1.650 huishoudens.

Internetten via de mobiele telefoon wordt steeds gangbaarder. In circa één op de zes huishoudens in Nederland internetten één of meer gezinsleden inmiddels via de mobiel. Een half jaar eerder gebruikte nog geen 10% internet op de mobiel.

Binnen huishoudens met jongeren onder de 30 jaar is al circa één op de drie online via de mobiele telefoon. Binnen huishoudens met gezinsleden in de leeftijdsklasse 30 tot 40 jaar is dit circa een kwart. Daarboven daalt het gebruik van internet via de mobiel naar ongeveer 10%.

Onder degenen die internetten via de mobiel ondervindt circa de helft hiermee in meer of mindere mate problemen. Bijna een kwart van de gebruikers zegt de snelheid (te) traag te vinden. Verder vindt ongeveer 10% het scherm klein en de kosten te hoog.

Heliview Research verwacht dat het gebruik van internet via de mobiele telefoon in de komende 12 maanden progressief zal gaan stijgen.

Datum: 18 December 2008
Bron: Persbericht Heliview

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Internet