Locatie: Home - Financieel

Lagere pensioenpremies en pensioenopbouw in 2014

Lagere pensioenpremies en pensioenopbouw in 2014

In 2014 zijn de pensioenpremies voor het eerst in lange tijd gedaald. Dat blijkt uit een enquête die De Nederlandsche Bank heeft gehouden onder 25 grote pensioenfondsen. Deze daling hangt onder meer samen met de verlaging van de pensioenopbouw. Ook hebben in 2014 weer wat meer pensioenfondsen de pensioenaanspraken en –uitkeringen kunnen verhogen.

Jaarlijks houdt De Nederlandsche Bank een enquête naar de ontwikkeling van de pensioenpremies en de hoogte van de toeslagverlening, ook wel indexatie genoemd. Deze enquête wordt ingevuld door 25 grote pensioenfondsen die gezamenlijk zo’n driekwart van het totale aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden bevatten. De resultaten worden door het Centraal Planbureau gebruikt voor het bepalen van de koopkrachtontwikkelingen in het afgelopen en huidige jaar.

Datum: 20 Februari 2014
Bron: Persbericht DNB

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel