Locatie: Home - Werk

Ontslagrecht wijzigt vanaf juli 2015

Ontslagrecht wijzigt vanaf juli 2015

De reden van ontslag wordt vanaf juli 2015 leidend in de keuze voor de ontslagroute. Gaat het om een bedrijfseconomisch ontslag of een ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer dan moet de werkgever de UWV-route volgen. Gaat het om een ontslag wegens persoonlijke redenen – bijvoorbeeld onenigheid over te voeren beleid – dan moet de werkgever de kantonrechtersroute kiezen. Ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst blijft -net zoals nu- mogelijk.

Datum: 18 Februari 2014
Bron: Geen Bron

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Werk