Locatie: Home - Financieel

Eigen auto verhuren; lucratief of vragen om ellende?

Eigen auto verhuren; lucratief of vragen om ellende?

Nobele intenties leiden tot nieuwe marktontwikkelingen, die op het eerste gezicht een gat in de markt lijken, totdat ze nader worden belicht en blijkt dat er toch nogal wat haken en ogen aan zitten. Zo lijkt het verhuren van de eigen auto een lucratieve manier om de tegenwoordig forse kosten van autobezit en -gebruik enigszins te drukken. Dat kan ook zeker zo zijn, maar er kleven wel degelijk gevaren en risico’s aan. Diks.nl heeft hier een groot onderzoek naar gedaan en deze uitgebreid in kaart gebracht.

Risico’s en gevaren van eigen auto verhuren
Bij het verhuren van de eigen auto zijn er tal van verzekeringsrisico’s waarbij de verhuurder mogelijk met een flinke schadepost blijft zitten, worden alle schades en boetes op naam van de verhuurder geregistreerd en kan het zo maar gebeuren dat de auto wordt ingezet voor criminele activiteiten. Echt link wordt het voor de verhuurder als de huurder onbetaalde boetes of belastingschulden heeft uitstaan. Dan mag de auto van de verhuurder namelijk in beslag worden genomen door de politie of de belastingdienst! Onrechtvaardig, maar helaas wel de harde werkelijkheid.

Rompslomp rondom verhuur eigen auto
Het verhuren van de eigen auto betekent ook een tijdsinvestering. De verhuurder moet namelijk onder andere de beschikbaarheidsinformatie op de website bijhouden, de overdracht van de sleutel regelen, de kilometerstanden noteren, eventuele schade afhandelen en eigen risico’s en boetes voorschieten. Deze zaken, evenals het extra onderhoud, de slijtage en de afschrijving zal de verhuurder moeten verdisconteren in de huurprijs wil deze naast de fee van de bemiddelaar ook zelf nog wat verdienen aan de verhuur. De vraag is dus of de (ver)huur de moeite en het risico waard is in verhouding tot de verdiensten. H

Datum: 18 November 2013
Bron: Diks Verzekeringen

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel