Locatie: Home - Werk

20 miljoen mensen werkloos in eurozone

20 miljoen mensen werkloos in eurozone. Spanje en Griekenland spannen de kroon: ruim kwart beroepsbevolking is werkloos.

20 miljoen mensen werkloos in eurozone

De DNB geeft in een recent bericht aan dat in de eurozone inmiddels bijna 20 miljoen mensen zonder baan thuis zitten. In Spanje en Griekenland gaat het om ruim een kwart van de beroepsbevolking; van de jongeren is zelfs meer dan de helft werkloos. Om arbeidsmarkten beter te laten werken hebben veel landen in het eurogebied sinds 2008 belangrijke hervormingen doorgevoerd. Zo zijn maatregelen getroffen om de arbeidsdeelname te vergroten, bijvoorbeeld door een verhoging van de (vroeg)pensioenleeftijd en het meer activerend maken van de WW. Vooral de zuidelijke lidstaten hebben daarnaast stappen gezet om het grote verschil tussen vaste en tijdelijke contracten terug te dringen en te bevorderen dat bedrijven nieuwe banen creëren zodra de groei weer aantrekt. Ook hebben zij ingrijpende hervormingen doorgevoerd in het loonvormingsproces om de lonen beter te laten aansluiten op de omstandigheden van individuele bedrijven.

Datum: 14 November 2013
Bron: DNB

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Werk