Locatie: Home - Financieel

Zorgpremie CZ daalt in 2014 flink

Zorgpremie CZ daalt in 2014 meer dan 116 euro; maandpremie 95,90 euro. Lees hier alles over de zorgpremie CZ in 2014.

Zorgpremie CZ daalt in 2014 flink

De premie van de natura basisverzekering (Zorg-op-maatpolis) van CZ daalt met 9,70 euro per maand. De maandpremie komt daarmee op 95,90 euro. Met deze daling van 116,40 euro komt de jaarpremie van CZ in 2014 op 1.150,80 euro, een verlaging van 9,2 procent. De premie voor de natura basisverzekering bedraagt 75,27 euro bij het hoogste eigen risico van 860 euro.
De premies van de aanvullende verzekeringen van CZ blijven gelijk, zoals vorig jaar ook al het geval was. Voor veel verzekerden gelden daarnaast nog kortingen op bovengenoemde premies omdat ze zijn aangesloten bij een collectiviteit.

De premiedaling is mogelijk door positieve resultaten in 2012 en 2013. Vorig jaar kon CZ al een deel van het positieve resultaat teruggeven (26,40 euro op jaarbasis). In de premie voor 2014 kan een nog groter deel van de positieve resultaten worden ingezet voor een premiedaling. Scherpe zorginkoop, waarmee fors bespaard is op onnodig dure medicijnen en hulpmiddelen, maken dit mede mogelijk.

Datum: 12 November 2013
Bron: Persbericht CZ

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel