Locatie: Home - Werk

Transitievergoeding en 55-plus

Transitievergoeding en 55-plus. Lees hier alles over de Transitievergoeding en 55-plussers. Heldere uitleg!

Transitievergoeding en 55-plus

Voor werknemers van 50 jaar of ouder geldt tot 2020 een overgangsregeling. De transitievergoeding voor 50-plussers die 10 dienstjaren hebben, wordt gesteld op 1 maand per dienstjaar boven de 50 jaar. Deze regeling geldt niet voor werknemers die werken in het MKB met minder dan 25 werknemers.

Voor de aanpak van de werkloosheid onder ouderen is voor 2013 en 2014 in totaal 67 miljoen euro beschikbaar. De uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) wordt langzaam afgebouwd. De inkomstenvoorziening voor oudere werkloze medewerkers (IOW) blijft bestaan tot 2020. Beide uitkeringen zijn vervolguitkeringen op de WW.

Datum: 11 November 2013
Bron: Geen Bron

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Werk