Locatie: Home - Financieel

Hoge inflatie in Nederland is tijdelijk fenomeen

De prijzen in Nederland stijgen sterk. In de afgelopen tien maanden kwam de inflatie volgens de Europese geharmoniseerde methode (HICP) negen keer boven de 3% uit. Overheidsmaatregelen stuwen de inflatie op. Naar verwachting is de hoge inflatie daarom een tijdelijk fenomeen. Het effect van overheidsmaatregelen op de inflatie zal in de loop van dit jaar sterk verminderen.

Inflatie in Nederland twee keer zo hoog als in het eurogebied
In juli was de inflatie in Nederland 3,1%, bijna twee keer zo hoog als in het eurogebied. Toch is zoĺn groot inflatieverschil niet uitzonderlijk. Grafiek 1 toont de inflatie in Nederland en het eurogebied sinds de start van de EMU in 1999. Aan het begin van deze eeuw stegen de prijzen in Nederland het hardst en was het inflatieverschil met het eurogebied het grootst. In april en mei van 2001 was de inflatie in Nederland zelfs 5,5%. In datzelfde jaar was het inflatieverschil met het eurogebied een paar keer meer dan 3 procentpunt.

Gemiddeld zijn de prijzen sinds de start van de EMU in Nederland met 2,3% en in het eurogebied met 2% gestegen. Met name in de beginperiode van de muntunie had Nederland een hogere inflatie. Daarna was de inflatie in Nederland vaak lager dan de inflatie in het eurogebied.

Datum: 15 Augustus 2013
Bron: DNB

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel