Locatie: Home - Tips

Hou of houdt - foutloos schrijven

Hou of houdt. Wanneer schrijf je nu 'hou' of 'houdt'. Foutloos schrijven? Lees hier het antwoord!

Hou of houdt - foutloos schrijven

In formele uitingen is het gebruikelijk om de d van houd wel te schrijven; de meeste mensen vinden 'Houd uw stad schoon' wat verzorgder dan 'Hou uw stad schoon.' In teksten met een informele toon gaat de voorkeur uit naar hou, net als in de spreektaal.

Het weglaten van de d is mogelijk bij de werkwoorden glijden, houden, rijden, snijden en uitscheiden ('ophouden'), of samenstellingen daarmee, zoals doorrijden, ophouden en uitglijden. Het verschijnsel doet zich voor bij:

* de ik-vorm: 'Ik hou van jou'; 'Ik schei ermee uit!';
* de gebiedende wijs: 'Glij niet uit!'; 'Hou op!';
* de jij-vorm als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat: 'Straks snij je je nog', 'Rij jij of rij ik?'

Het wél schrijven van de d ('Ik houd van jou', 'Glijd niet uit!', 'Rijd jij of rijd ik?') kan het lezen zelfs bemoeilijken.

De vormen zonder d komen trouwens al lang voor: in teksten van Hooft en Bredero is de spelling hou bijvoorbeeld al te vinden. En in 1912 schreef het Woordenboek der Nederlandsche Taal dat de gebiedende wijs van houden zowel houd als hou kan zijn.

Datum: 11 Juni 2013
Bron: Geen Bron

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Tips