Locatie: Home - Financieel

Principe akkoord Sociaal Plan Zorg en Zekerheid

Principe akkoord Sociaal Plan Zorg en Zekerheid. Het is al weer enige tijd geleden dat bij Zorg en Zekerheid een reorganisatie werd aangekondigd. De noodzaak tot reorganisatie werd grotendeels onderbouwd met de wijzigingen voor de Zorgkantoren. Vervolgens viel het kabinet en werden de plannen voor de Zorgkantoren controversieel verklaard waardoor de noodzaak tot reorganisatie ter discussie kwam te staan. Dit alles leidde tot een lang aanlooptraject voordat de onderhandelingen feitelijk begonnen.

Vervolgens zijn de vakorganisaties en de werkgever enkele keren met elkaar om de tafel gegaan. De onderhandelingen waren heel taai, maar we zijn er tenslotte wel met elkaar uitgekomen. Er ligt nu een principe-akkoord dat de vakorganisaties aan hun leden voorleggen. Het is nu aan de leden van De Unie om te beslissen of dit voldoende is voor een Sociaal Plan.

De hoofdlijnen van het Sociaal Plan zijn:

* Boventalligheid wordt aangewezen via het afspiegelingsbeginsel.
Vooraf was veel onrust omdat de indruk bestond dat de werkgever weer zou willen selecteren, wie wel en wie niet mag blijven.
* De medewerker die boventallig is verklaard, wordt in principe vrijgesteld van de verplichting om te werken.
* Remplacantenregeling als je niet boventallig bent, maar wel een andere baan kunt vinden, kun je misschien in aanmerking komen voor de remplacantenregeling. Als door jouw vertrek de boventalligheid van een collega wordt voorkomen dan krijg je onder voorwaarden een vergoeding mee. (zie
hiervoor artikel 4.3.2)
* Er zijn heldere sollicitatie en plaatsingsafspraken gemaakt voor nieuwe functies en vacatures.

De boventallige medewerker kan de keuze maken tussen vertrekstimulering of gebruik maken van het bemiddelingstraject.

Datum: 28 December 2012
Bron: Persbericht De Unie

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel