Locatie: Home - Overig

Honden lijden door vuurwerk

Honden lijden door vuurwerk tijdens jaarwisseling. Vuurwerk is levensgevaarlijk voor honden. Lees verder!

Honden lijden door vuurwerk

Oud en Nieuw betekent champagne en vuurwerk. Feest dus voor veel mensen, maar niet voor honden, die vaak vreselijk bang zijn. En niet zonder reden, omdat vuurwerk levensgevaarlijk is voor honden. Om ernstige incidenten te voorkomen, roept de Hondenbescherming iedereen die vuurwerk gaat afsteken op om rekening te houden met dieren. 'Gooi alstublieft geen vuurwerk naar honden of naar andere dieren en gooi geen vuurwerk achteloos op terreinen, in tuinen e.d., waar dieren kunnen zitten', aldus woordvoerder Just de Wit. 'Iedereen die gehoor geeft aan deze oproep wil ik hierbij namens alle honden alvast hartelijk danken', aldus de Wit.

Daarnaast wil de Hondenbescherming hondenbezitters die hun toevlucht nemen tot medicijnen om hun honden te kalmeren, waarschuwen. Er wordt namelijk helaas door veel dierenartsen nog steeds een medicijn voorgeschreven met als werkzame stof acepromazine. Dit medicijn lijkt echter de geluidsgevoeligheid te vergroten, terwijl het dier zijn angst niet meer kan uiten, omdat het medicijn de spieren verslapt.

Uit onderzoek komt naar voren dat een groot aantal dierenartsen nog altijd acepromazine voorschrijft bij vuurwerkangst. Indien u als hondenbezitter dit middel krijgt voorgeschreven, weiger dit dan resoluut. Indien medicijngebruik nodig is overleg met uw dierenarts over alternatieve medicijnen.

Datum: 28 December 2012
Bron: Pesbericht Hondenbescherming

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Overig