Locatie: Home - Politiek

Hedwigepolder in 2016 onder water

Hedwigepolder in 2016 onder water. Samen met de provincie Zeeland wordt het project opgepakt. Lees verder!

Hedwigepolder in 2016 onder water

Alle procedures worden zo snel mogelijk gestart. Samen met de provincie Zeeland wordt het project opgepakt. Tot 2013 worden de noodzakelijke plannen en besluiten geactualiseerd. Het gaat dan om het Rijksinpassingsplan (inclusief de milieu-effectrapportage), analyse van de kosten, het projectplan en het inrichtingsplan.

Tegelijkertijd worden zoveel mogelijk de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen aangevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Natuurbeschermingswet, de Waterwet, de Wet Algemene Bepalingen Omgeving (WABO) en de Ontgrondingenwet. In januari 2014 is dit volgens de planning afgerond.

In april 2016 kan de eventuele onteigeningsprocedure zijn afgerond en in mei start dan de ontpoldering en herinrichting. In 2019 kan de Hedwigepolder onder water staan en kan de waardevolle getijdennatuur in de Westerschelde verbeteren.

Datum: 27 December 2012
Bron: Persbericht Rijksoverheid

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Politiek