Locatie: Home - Politiek

Hedwigepolder onder water

Hedwigepolder onder water. De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder kan in 2019 gereed zijn. Lees verder!

Hedwigepolder onder water

De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder kan in 2019 gereed zijn. Dat staat in de planning die de ministerraad heeft vastgesteld. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor het natuurherstel in de Westerschelde. De planning biedt helderheid naar alle betrokkenen.

De ontpoldering van de Hedwigepolder is nodig voor natuurherstel van de in Europa unieke getijdennatuur in de Westerschelde. Door eerdere inpolderingen en eerdere verruimingen van de vaargeul naar de haven van Antwerpen is de natuur achteruit gegaan. De recentere derde verruiming van de vaargeul verliep overigens milieuneutraal.

De afgelopen jaren zijn er diverse alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder onderzocht en besproken. Het kabinet heeft de alternatieven nogmaals afgewogen op kosten en effecten en wil voor alle partijen duidelijkheid geven. In het regeerakkoord is daarom opgenomen dat voor het natuurherstel van de Westerschelde de Hedwigepolder wordt ontpolderd.

Datum: 27 December 2012
Bron: Persbericht Rijksoverheid

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Politiek