Locatie: Home - Financieel

Nederlandse banken voldoen aan Europese kapitaaleis

Nederlandse banken voldoen aan Europese kapitaaleis. Eis was Core tier 1-ratio van 9% per eind juni 2012. Lees verder!

Nederlandse banken voldoen aan Europese kapitaaleis

ING Bank, Rabobank, ABN Amro en SNS Bank hebben onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) van december 2011 tot eind juni 2012 deelgenomen aan de door de European Banking Authority (EBA) geco÷rdineerde exercitie ten behoeve van de herkapitalisatie van Europese banken.

Uitgangspunt was de eis dat de kapitaalbuffer van banken groot genoeg moest zijn om te voldoen aan een core tier 1-ratio van 9% per eind juni 2012 na prudente waardering van uitzettingen op overheden. De vier deelnemende Nederlandse banken voldoen aan deze eis. Nederlandse banken hebben relatief beperkte uitzettingen op risicovolle Europese overheden.

Het doel van de door EBA geco÷rdineerde herkapitalisatie van banken was om de financiŰle weerbaarheid van de banken te herstellen, alsmede om bij te dragen aan het verbreken van de directe relatie tussen banken en overheden, als onderdeel van een breder pakket maatregelen ter bestrijding van de Europese schuldencrisis. Aan de exercitie namen 71 Europese banken deel.

Banken dienen in deze exercitie te voldoen aan een core-tier 1-ratio van 9% per eind juni 2012. In deze core tier-1 solvabiliteitsratio wordt alleen kapitaal van de hoogste kwaliteit meegeteld. Daarnaast moesten banken in hun berekening van het aanwezig kapitaal eventuele ongerealiseerde verliezen voor uitzettingen die zij hebben op Europese overheden aftrekken. Deze ongerealiseerde verliezen zijn berekend op basis van de koersen van eind september 2011.

Datum: 04 Oktober 2012
Bron: Persbericht DNB

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel