Locatie: Home - Onderzoek

Kredietverlening banken door nieuwe regelgeving onder druk

Kredietverlening banken door nieuwe regelgeving onder druk. Banken moeten flinke maatregelen nemen. Lees verder!

Kredietverlening banken door nieuwe regelgeving onder druk

Nederlandse banken moeten ingrijpende maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving die op hen afkomt. Voor de banken komt de regelgeving er in beginsel op neer dat zij kosten moeten besparen, nieuw kapitaal moeten uitgeven, kredieten moeten herprijzen, de balans moeten laten krimpen en langetermijnfinanciering moeten aantrekken ter vervanging van kortetermijn ongedekte financiering.

Hoewel deze maatregelen de risico's weliswaar beperken, meer transparantie bieden en zorgen voor een betere informatievoorziening, leiden de maatregelen voor de Nederlandse banken tot een afname van de kredietverstrekking, tot een toename van de kosten voor kredietverstrekking en tot een afname van de keuzemogelijkheden voor de klanten van banken. De gevolgen van de regelgeving voor het kredietverlenend vermogen van de banken en daarmee voor de financiering van de Nederlandse economie zullen dan ook ingrijpend zijn. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van VNO-NCW.

Datum: 04 Oktober 2012
Bron: Persbericht KPMG

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Onderzoek