Locatie: Home - Onderzoek

Bedrijven twijfelen over nut branchevereniging

Bedrijven twijfelen over nut branchevereniging. Financieel voordeel voor leden cruciaal. Lees verder!

Bedrijven twijfelen over nut branchevereniging

Brancheorganisaties slagen er onvoldoende in om hun toegevoegde waarde duidelijk te maken. Tienduizenden leden geven hun eigen branchevereniging een onvoldoende. Gemiddeld genomen krijgt de branchevereniging een 6,5. Het minst tevreden zijn de bedrijven in de detailhandel (gemiddeld 5,9). Verenigingen die hun leden aantoonbaar waar voor hun geld bieden, maken de hoge verwachtingen wÚl waar. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon Nederland liet uitvoeren door TNS NIPO onder 2.200 bedrijven.

Scherper dan ooit maken organisaties bij investeringen de afweging tussen kosten en opbrengsten. Dit geldt ook voor het lidmaatschap van een branchevereniging, dat voor grotere bedrijven kan oplopen tot vele duizenden euro's. Een op de vijf leden (18%) geeft hun branchevereniging een vijf of lager. Zij vinden dat de prijs niet in verhouding staat tot wat het hen oplevert (53%).

Twee op de vijf bedrijven is aangesloten bij een of meerdere koepels of brancheorganisaties. Deze leden vinden belangenbehartiging, informatievoorziening, dienstverlening en ledenvoordelen de belangrijkste pluspunten van een lidmaatschap. Ongeveer 60% is geen lid van een branchevereniging, waarbij de kosten voor het lidmaatschap in relatie tot de meerwaarde een belangrijk argument is.

Datum: 03 Oktober 2012
Bron: Persbericht AON

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Onderzoek