Locatie: Home - Overig

Amsterdam wijzigt bestuurlijk stelsel

Amsterdam wijzigt bestuurlijk stelsel. Amsterdam halveert hiermee ruimschoots het lokaal bestuur. Lees verder!

Amsterdam wijzigt bestuurlijk stelsel

Er komen zeven bestuurscommissies die bestaan uit maximaal 14 leden. Zij kiezen uit hun midden een dagelijks bestuur van drie leden. Amsterdam halveert hiermee ruimschoots het lokaal bestuur: van 203 deelraadsleden en 30 deelraadbestuurders naar bestuurscommissies met 98 leden. De bestuurscommissies worden benoemd door het college van B&W en de gemeenteraad samen, op basis van de uitslag van rechtstreekse verkiezingen. Bestuurscommissies zullen aanzienlijk minder bevoegdheden en taken hebben dan de huidige stadsdeelbesturen en -raden. Het nieuwe stelsel wil meer ruimte bieden voor burgerparticipatie en initiatieven uit de samenleving. Eén Amsterdam komt dichterbij: beleid wordt stedelijk bepaald en wordt gebiedsgericht door diensten en stadsdelen ingevuld. Alle Amsterdamse ambtenaren worden inzetbaar voor de hele stad

Datum: 03 Oktober 2012
Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Overig