Locatie: Home - Politiek

Nederland kiest voor hoge overdrachtsbelasting en afschaffen forensentaks

Nederland kiest voor hoge overdrachtsbelasting en afschaffen forensentaks, ruim 70% is voor. Lees verder!

Nederland kiest voor hoge overdrachtsbelasting en afschaffen forensentaks

In de Nationale Autoshow op BNR maakte BOVAG-directeur Koos Burgman bekend dat maar liefst 70,3 procent van de Nederlanders wil dat de politiek het reiskostenforfait intact laat en de overdrachtsbelasting op 6 procent houdt. Zelfs van de mensen die aangeven op korte termijn te gaan verhuizen, ziet 67 procent liever dat de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer behouden blijft in plaats van een lagere overdrachtsbelasting.

Eenvoudige keuze
Afschaffing van het reiskostenforfait wordt in een apart wetsvoorstel met het Belastingplan 2013 meegestuurd. dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Daarmee lijkt reeds te worden voorgesorteerd op het afschaffen van de 'forensentaks', maar veel politici worstelen blijkbaar met de vraag 'waar moet het geld dán vandaan komen?' Het representatieve onderzoek van Multiscope en BOVAG geeft aan dat de kiezer, en zelfs de huizenkoper, in elk geval totaal geen behoefte heeft aan een verlaagde overdrachtsbelasting ten koste van de onbelaste reiskostenvergoeding. Aangezien de opbrengst van de 'forensentaks' ongeveer gelijk is aan de kosten van de lagere overdrachtsbelasting (1,5 miljard per jaar structureel), zou de keuze voor de politiek toch vrij eenvoudig moeten zijn. De ingangsdatum van de wet waarin onder andere wordt geregeld dat de overdrachtsbelasting structureel 2% zou worden is 1 januari 2013. Rondom de parlementaire behandeling van het Belastingplan is er dus nog tijd om dit element uit die wet terug te draaien.

Datum: 14 September 2012
Bron: Persbericht Bovag

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Politiek