Locatie: Home - Internet

Klachten over webwinkels nemen snel toe

Klachten over webwinkels nemen snel toe. Meer meldingen over webwinkels dan over gewone winkels. Lees verder!

Klachten over webwinkels nemen snel toe
In het eerste halfjaar van 2012 hebben consumenten voor het eerst meer klachtenn over webwinkels dan over gewone winkels bij ConsuWijzer ingediend. De verhouding is 53% versus 47%. In dezelfde periode vorig jaar was dit respectievelijk nog 43% versus 57%. Deze verschuiving komt door een stijging van 25% in het aantal vragen en klachten over online winkels. De signalen over fysieke winkels laten juist een heel stabiel beeld zien. Pauline Bijlenga, hoofd ConsuWijzer: "Online shoppen wordt natuurlijk steeds populairder. Ook komen er steeds meer webwinkels bij. Deze trend zien wij dan ook terug in de aantallen meldingen."

Top 3 klachten (web)winkels
De eerste zes maanden van 2012 ontving ConsuWijzer 6.000 meldingen over webwinkels. De meldingen die het meeste voorkwamen zijn:

1. niet of te laat bezorgde producten (1300)
2. garantie en ondeugdelijke producten en diensten (1200)
3. rekeningen en betalen (500)
Wat betreft de 5400 meldingen over fysieke winkels, gaat het merendeel over garantie en ondeugdelijke producten en diensten (3300).

Datum: 27 Juli 2012
Bron: Persbericht ConsuWijzer

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Internet