Locatie: Home - Financieel

NHG blijft populair in primaire doelgroep

NHG blijft populair in primaire doelgroep - In de eerste helft van 2012 hebben in totaal 45.400 huishoudens de aankoop van hun woning gefinancierd met NHG (eerste helft 2011: 49.400). Hiermee blijft het aantal NHG's voor de aankoop van een woning op een hoog niveau.

Slechts 13% van de nieuwe NHG's voor woningaankopen heeft momenteel betrekking op transacties in het tijdelijk verhoogde segment tussen Euro 265.000 en Euro 350.000. De verlaging van de NHG-kostengrens per 1 juli 2012 van Euro 350.000 naar Euro 320.000 zal daarom slechts een bescheiden effect hebben.

Minder NHG's voor woningverbetering
Het aantal nieuwe NHG's in verband met woningverbetering loopt sterk terug. In de eerste helft van 2012 hebben in totaal 11.700 huishoudens hiervan gebruik gemaakt, terwijl dat er in de eerste helft van 2011 nog 19.000 waren. Dit is grotendeels het gevolg van de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen op basis waarvan woningverbetering niet meer volledig mag worden meegefinancierd.

Datum: 04 Juli 2012
Bron: Persbericht Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel