Locatie: Home - Financieel

Kosten hogescholen niet goed te bepalen

Kosten hogescholen niet goed te bepalen. Omvang overhead van hogescholen niet goed in te schatten. Lees verder!

Kosten hogescholen niet goed te bepalen

De onderwijsinstellingen in het Hoger beroepsonderwijs (hbo) hanteren verschillende systemen voor het administreren van hun inkomsten en uitgaven. Als gevolg hiervan is het niet goed mogelijk om te bepalen welk percentage de hogescholen kwijt zijn aan overheadkosten. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer, die daarnaast stelt dat de kwaliteit van het onderwijs niet rechtstreeks is af te meten aan de omvang van de overhead.

Dit blijkt uit het rapport ‘Geldstromen in het hoger beroepsonderwijs in 2010’, dat de Algemene Rekenkamer vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De ontvangsten en uitgaven van alle 37 hogescholen in het boekjaar 2010 werden voor dit rapport in kaart gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die de financiële gegevens van alle door het Rijk bekostigde onderwijsinstellingen administreert.

De Algemene Rekenkamer constateert dat het zowel voor de hbo-sector als voor de minister moeilijk is om het in december 2011 bereikte hoofdlijnenakkoord te vertalen in concrete afspraken over een vermindering van de indirecte kosten, zo lang niet duidelijk is welke kosten moeten worden gekwalificeerd als overhead.

Datum: 28 Juni 2012
Bron: Persbericht Algemene Rekenkamer

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel