Locatie: Home - Financieel

Geen administratiekosten bij geldboetes

Geen administratiekosten bij geldboetes - Overheid mag geen administratiekosten in rekening brengen bij geldboete. Lees verder!

Geen administratiekosten bij geldboetes

Voor een geldboete mag de overheid geen administratiekosten in rekening brengen, besliste een Amsterdamse kantonrechter vorige week. De zaak was om
principiŰle redenen aangespannen door een hoogleraar uit Wageningen.

Sinds 2009 worden de administratieve kosten die gemaakt worden door het CJIB voor de inning van verkeersboetes (Mulderzaken) doorberekend aan degene aan wie de boete is opgelegd. Volgens de rechter is dit in strijd met het uitgangspunt dat de kosten voor het opleggen van straffen ten laste van de Staat komen. Er wordt een grens overschreden door naast de boete als sanctie, ook administratiekosten in rekening te brengen.

De rechter stelt in het vonnis dat een verkeersboete is bedoeld als sanctie en om de verkeersdeelnemer te prikkelen niet in herhaling te vervallen. Een boete is geen vorm van belasting voor bepaalde gedragingen om bij te dragen aan de financiering van algemene overheidstaken. Het staat de overheid echter wel vrij de boete zo hoog te maken dat de daarmee gepaard gaande apparaatskosten gedekt worden.

Datum: 20 Februari 2012
Bron: Persbericht Rechtspraak

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel