Locatie: Home - Evenement

Vaarverbod voor heel Friesland / Fryslân

Vaarverbod voor heel Friesland / Fryslân. Vaarverbod stimuleert groei natuurijs in Friesland. Lees verder!

Vaarverbod voor heel Friesland / Fryslân

Met ingang van dinsdag 31 januari 2012 om 18.00 uur geldt een vaarverbod voor heel Fryslân. Hiermee wil de provincie de aangroei van ijs de ruimte geven. Het vaarverbod geldt tot nader bericht.

Op de volgende vaarwegen geldt het vaarverbod niet, omdat deze vaarwegen belangrijke verbindingen zijn voor de beroepsvaart.

- Prinses Margrietkanaal.
- Van Harinxmakanaal.
- Oostelijke en westelijke invaart van Leeuwarden.
- Verbindingskanaal tot Industriebrug te Harlingen.
- Houkesleat tot en met industriehavens.
- Vaarweg naar Drachten.
- Vaarweg naar Heerenveen.

Bij aanhoudende vorst kan de provincie besluiten om het vaarverbod naar bovenstaande vaarwegen uit te breiden.
Het vaarverbod is bedoeld om de aangroei van ijs te bevorderen.

De komende dagen wordt overdag en ’s nachts vorst verwacht. Het instellen van het vaarverbod betekent niet dat het ijs veilig is om er op te schaatsen. De veiligheid op het ijs is een verantwoordelijkheid van de IJswegencentrales en de gemeenten die het ijs vrijgeven voor toertochten en wedstrijden. Voordat de provincie het vaarverbod instelt, overlegt ze dit met de Friesche IJsbond en Wetterskip Fryslân.

Gedeputeerde Staten maken gebruik van hun bevoegdheid tot het instellen van een vaarverbod op grond van artikel 16 van de Vaarwegenverordening Fryslân.

Datum: 31 Januari 2012
Bron: Provincie Fryslân

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Evenement