Locatie: Home - Financieel

Woningprijs in Nederland kan verder omlaag

Woningprijs in Nederland kan verder omlaag. Ondanks gelijke prijs met buitenland kan woningprijs in Nederland omlaag. Lees verder!

Woningprijs in Nederland kan verder omlaag
Hoewel de woningprijzen, bouwkosten en gronduitgifteprijzen in Nederland niet hoger zijn dan in onze buurlanden, kan de kostprijs van woningen in de optiek van Bouwfonds wel omlaag. Bouwfonds ziet goede mogelijkheden om op de volgende aspecten besparingen te realiseren.

* Een verdere besparing kan worden gerealiseerd door verlaging van de plankosten. Dit kan door het ontwerpproces efficiŽnter te maken door bijvoorbeeld het stedenbouwkundig bureau pas in te schakelen als de marktwensen goed in kaart zijn gebracht of door te werken met globale plannen die in de tijd worden geconcretiseerd.
* De standaardisering van woningontwerpen kunnen leiden tot lagere kosten en een hogere kwaliteit. Vanuit de kennis van de markt kunnen beproefde (klassieke) woningtypen en -ontwerpen gestandaardiseerd en geoptimaliseerd worden. Daarmee is grote efficiencywinst te boeken.
* De bouwkosten kunnen worden verlaagd door het verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken partijen in het proces. De snelheid van het totale proces kan volgens Bouwfonds omlaag. De tijd van plan tot eerste paal, nu nog gemiddeld 7 tot 15 jaar afhankelijk van het type locatie, moet kunnen worden gehalveerd als de gehele keten efficiŽnter samenwerkt.
* De verkoopprijzen van woningen zijn gedaald, maar de gronduitgifteprijs heeft nog geen vergelijkbare daling vertoond. Dat is het gevolg van onder andere hoge proceskosten, onrealistische ambities en wensen en een overdaad aan afstemming tussen de betrokken partijen.

Datum: 20 Januari 2012
Bron: Persbericht Bouwfonds

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel