Locatie: Home - Financieel

Pensioenfonds Bouwnijverheid gaat niet verlagen - dekkingsgraad 99,8

Pensioenfonds Bouwnijverheid gaat niet verlagen - dekkingsgraad 99,8%. Markt moet wel verbeteren. Lees verder!

Pensioenfonds Bouwnijverheid gaat niet verlagen - dekkingsgraad 99,8%

De dekkingsgraad van bpfBOUW is in het vierde kwartaal van 2011 gestegen naar 99,8 procent. Aan het einde van het derde kwartaal van 2011 was de dekkingsgraad nog 96,4 procent. De dekkingsgraad van het Pensioenfonds Bouwnijverheid is gestegen door de hogere rente en een positief beleggingsresultaat.

De rente waarmee de verplichtingen zijn vastgesteld is, mede door het besluit van DNB, ten opzichte van het derde kwartaal gestegen. Als de rente stijgt, hoeft het fonds minder geld te reserveren voor de huidige en toekomstige pensioenbetalingen. Dat heeft een positief effect op de dekkingsgraad. Ook het positieve resultaat op beleggingen heeft bijgedragen aan de stijging van de dekkingsgraad.

Positief beleggingsresultaat Pensioenfonds Bouwnijverheid
Het beleggingsrendement over heel 2011 is exclusief overlays 1,9 procent. Inclusief overlays is dit 10,0 procent. Het beleggingsresultaat van bpfBOUW in het vierde kwartaal was positief. Het rendement van bpfBOUW over het vierde kwartaal van 2011 bedroeg 4,5 procent. Dit resultaat is exclusief het resultaat op zogeheten overlays. Overlays zijn beleggingsproducten die het valutarisico, renterisico en inflatierisico (voor een deel) afdekken.

Datum: 19 Januari 2012
Bron: Persbericht pensioen Bouwnijverheid

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel