Locatie: Home - Financieel

Knot: korting op pensioen bij 125 fondsen

Knot: korting op pensioen bij 125 fondsen - Pensioenkorting maximaal 7%. DNB verkleint zo onzekerheid over pensioenen. Lees verder!

Korting op pensioen bij 125 pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft besloten pensioenfondsen de mogelijkheid te geven voorgenomen pensioenkortingen voorlopig te maximeren op 7%. DNB heeft dit besluit genomen in het licht van de impact van pensioenen op macro-economische ontwikkelingen.

Doel pensioenkorting

Het doel van van de korting op pensioen is de onzekerheid over pensioenen te verkleinen. De gemiddelde gewogen dekkingsgraad van pensioenfondsen per 31 december 2011 komt na deze correctie naar schatting uit op 98%. DNB schat dat ongeveer 125 pensioenfondsen in mei een voorgenomen korting op pensioenrechten moeten aankondigen, of andere maatregelen moeten nemen om tijdig uit herstel te zijn. Naast de pensioenkorting heeft de DNB ook besloten een correctie toe te passen op de rentetermijnstructuur per ultimo 2011. Zonder de pensioenkorting en de correctie op de rentetermijnstructuur zouden circa 180 fondsen aanvullende maatregelen hebben moeten nemen.

Datum: 06 Januari 2012
Bron: Persbericht DNB

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel