Locatie: Home - Leven

Dijkbewaking in westelijk rivierenland

Hoogwater en dijkbewaking in westelijk rivierenland - Door de regen in Nederland tijdelijke dijkbewaking. Lees verder!

Dijkbewaking in westelijk rivierenland
Het westelijk deel van het beheergebied van Waterschap Rivierenland krijgt donderdag te maken met hoogwater op de rivieren als gevolg van een zeer sterke wind. De windkracht zal naar verwachting oplopen tot windkracht 7. Waterschap Rivierenland verwacht dat de waterstanden zullen toenemen, mogelijk tot + 2.50 meter in het meest westelijk deel van het gebied.

Maatregelen
Het waterschap neemt daarom maatregelen en houdt de situatie nauwlettend in de gaten. De verwachting is dat het water in de Lek, de Noord en de Beneden-Merwede in het gebied in de middag van 5 januari zijn hoogste punt zal bereiken. Waterschap Rivierenland zorgt dan voor permanente dijkbewaking en staat klaar om verdere maatregelen te treffen indien de situatie daarom vraagt.

Datum: 04 Januari 2012
Bron: Persbericht Waterschap Rivierenland

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Leven