Locatie: Home - Financieel

Pensioenpremie 2012 nog niet aangepast

Pensioenpremie 2012 nog niet aangepast - Pensioenfonds PGB laat basispremie voor 2012 nog ongewijzigd. Lees verder!

Pensioenpremie 2012 nog niet aangepast
Het bestuur van het pensioenfonds PGB heeft besloten de basispremie van 17,5% voor 2012 vooralsnog ongewijzigd te laten. Het bestuur maakt daarbij gebruik van de mogelijkheid de premie tijdelijk op een zodanig niveau te houden dat die in feite niet meer bijdraagt aan herstel van de financiŽle positie.

PGB kan van deze mogelijkheid gebruik maken als het in 2012 zorgt voor een sluitende financiŽle opzet. Het bestuur bespreekt de ontstane situatie binnenkort met de sociale partners en opdrachtgevers die over de inhoud van de pensioenregeling gaan.

De pensioenpremie moet kostendekkend zijn en, als de reserves niet op peil zijn, bijdragen aan herstel daarvan. Zou die kostendekkende premie worden berekend met een - over een langere periode gemeten - gemiddelde rente dan wordt aan deze eisen voldoen.

Omdat PGB in een `herstelplan-fase' zit mag het fonds op dit moment niet van die `gedempte' rente gebruik maken maar moet de actuele rente worden toegepast. Die rente is op dit moment erg laag. Volgens PGB zo laag dat de premie in dat geval niet meer bijdraagt aan herstel van de financiŽle positie.

Datum: 23 December 2011
Bron: Persbericht FNV KIEM

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel