Locatie: Home - Financieel

AOW uitkering 2012

AOW uitkering 2012 - Ontvangt u in 2012 een AOW uitkering? Lees hier alle informatie over de AOW in 2012!

AOW uitkering 2012
AOW'ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande bedraagt 70 procent van het netto minimumloon en dat voor een eenoudergezin 90 procent. Bij die laatste groep gaat het om pensioengerechtigden die een kind verzorgen jonger dan achttien jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.

Voor gehuwde AOW'ers van wie de partner jonger is dan 65, gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen gelijk aan 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde). Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto 718,47 euro) (deze toeslag komt overigens te vervallen per 1 januari 2015). Echter, is het recht op pensioen al ingegaan voor 1 februari 1994 dan valt de AOW'er onder een overgangsregeling en is het pensioen 70 procent van het netto minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30 procent.

De uitkering bedragen AOW per 1 januari 2012 luiden als volgt: (De vakantie uitkering wordt in de maand mei beschikbaar gesteld.)

Bruto p.mnd Bruto vak.uitk.p.mnd

- Gehuwden € 718,47 € 43,47
- Gehuwden met maximale toeslag €1436,94 € 86,94
(partner jonger dan 65 jaar)
- Maximale toeslag € 718,47
- Ongehuwden €1046,28 €60,87
- Ongehuwd met kind tot 18 jaar €1327,00 €78,25
- AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994
- Gehuwden zonder toeslag €1046,28 € 60,87
(partner jonger dan 65 jaar)
- Maximale toeslag € 390,66
- Gehuwden met maximale toeslag €1436,94 € 86,94
(partner jonger dan 65 jaar)

De AOW-partnertoeslag bedraagt maximaal 718,47 euro bruto per maand. Hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van het huishoudinkomen. Als het huishoudinkomen hoger is dan 162% Bruto WML inclusief vakantiegeld dan wordt de AOW partnertoeslag met 10% verlaagd. Daarnaast wordt een deel van het inkomen van de jongere partner van de toeslag afgetrokken. Als het bruto-inkomen van de jongere partner uit arbeid hoger is dan 1294,70 euro heeft de AOW'er helemaal geen recht op toeslag (bij een inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering) vervalt de toeslag bij 718,47 euro bruto per maand).

Datum: 19 December 2011
Bron: Persbericht Rijksoverheid

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel