Locatie: Home - Financieel

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 - De AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan in 2012 omhoog. Lees hier alle info!

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012
De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1435,20 euro naar 1446,60 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

Bij de berekening van de uitkeringsbedragen is rekening gehouden met het wetsvoorstel "Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon" (Tweede Kamerstuk 32 777 nr 2). Dit wetsvoorstel is op 13 december 2011 aangenomen in de Eerste Kamer. Hierin wordt vanaf 1 januari 2012 de dubbele algemene heffingskorting afgebouwd in het referentieminimumloon (met uitzondering van de AOW).

AOW'ers zien hun netto-uitkering met tussen de 7 en de 14 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW'er gaat bijvoorbeeld met 11 euro omhoog naar 972,00 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto bijna 15 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1334,92 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag.

Per 1 juni 2011 krijgen oudere in Nederland belastingplichtigen de MKOB. Deze Mogelijke Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen bedraagt 33,65 euro per maand per 1 januari 2012. De WW, WIA en WAO uitkeringen worden verhoogd met 0,79%. De absolute stijging is lastiger aan te geven omdat die nog meer dan bij de AOW afhangt van persoonlijke omstandigheden.

Datum: 19 December 2011
Bron: Persbericht Rijksvoorlichtingsdienst

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel