Locatie: Home - Financieel

Hypotheekregels tweeverdieners wijzigingen in 2012

Hypotheekregels tweeverdieners wijzigen in 2012. Nieuwe hypotheekregels niet voor alle tweeverdieners gunstig. Hier alle info!

Hypotheekregels tweeverdieners wijzigen in 2012

Als tweeverdieners samen een even hoog salaris hebben als een eenverdiener, kunnen ze toch niet dezelfde hypotheek krijgen. De regelgeving wordt per 1 januari 2012 wel aangepast, maar niet alle tweeverdieners gaan er daardoor op vooruit.

Tweeverdieners met beide een bruto jaarinkomen van 25.000 euro, kunnen in 2011 niet evenveel lenen als een eenverdiener met een salaris van 50.000 euro. Dit komt door de regel dat voor het berekenen van een hypotheek het hoogste inkomen bepalend is. Bij een inkomen van 25.000 euro, mag 24,5% besteed worden aan de hypotheek, bij een inkomen van 50.000 euro ligt het percentage op 30,6 procent. Dat houdt in dat een eenverdiener in deze situatie 25 procent meer mag lenen dan tweeverdieners met gezamenlijk hetzelfde inkomen.

Per 1 januari 2012 wordt deze berekeningssystematiek aangepast. Bij tweeverdieners wordt dan uitgegaan van het hoogste inkomen plus 1/3 van het tweede inkomen. Toch worden niet alle tweeverdieners beter van de aanpassing. De percentages gaan namelijk per 1 januari 2012 omlaag en daardoor kan er minder hypotheek worden verkregen. Kan iedereen dan minder hypotheek krijgen? Nee, tweeverdieners met een bruto jaarinkomen tot 20.000 euro pakken de nieuwe regels wel goed uit.

Datum: 16 December 2011
Bron: Geen Bron

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel