Locatie: Home - Gezondheid

Meeste burn-outs in het onderwijs

Meeste burn-outs in het onderwijs - Burn-outklachten komen van alle bedrijfstakken het meest voor in het onderwijs. Lees verder!

Meeste burn-outs in het onderwijs

Tussen 2007 en 2010 is het aandeel werknemers met burn-outklachten in alle bedrijfstakken toegenomen. Ruim 1 op 8 werknemers kampt met burn-outklachten. Aldus cijfers van het CBS.

Het percentage werknemers met burn-outklachten is de laatste jaren toegenomen. In 2010 kampte 13 procent van de werknemers met een burn-out, in 2007 was dat nog 11 procent. Hoogopgeleiden voelen zich iets vaker opgebrand dan lager opgeleiden. Jongeren hebben er relatief weinig last van. De onderwijssector is koploper voor wat betreft het percentage medewerkers met een burn-out, op de voet gevolgd door de industrie.

Datum: 16 December 2011
Bron: Persbericht Algemene Onderwijsbond

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Gezondheid