Locatie: Home - Financieel

Rabobank - Eurocrisis nog niet bezworen

Rabobank - Eurocrisis nog niet bezworen. Recessie in eurozone steeds waarschijnlijker door uit de hand lopen crisis. Lees verder!

Rabobank - Eurocrisis nog niet bezworen

De eurocrisis staat ook het economisch herstel in de rest van Europa in de weg. De groei in de eurozone was al aan het terugvallen, maar zal nog sterker afnemen naarmate de Europese schuldencrisis verder uit de hand loopt. Een recessie in de eurozone wordt dan ook steeds waarschijnlijker. Overigens gaan de Rabo-economen uit van een milde recessie, onder de expliciete veronderstelling dat de eurozone bijeen blijft en er dus geen grote schokken zullen optreden. Zij verwachten dat ook na het oplossen van eurocrisis nog een aantal magere jaren in het verschiet ligt, mede omdat de mogelijkheden tot economische stimulering zijn uitgeput.

De crisisbestrijding van de eurozoneleiders richt zich op het structureel op orde brengen van de overheidsfinanciŰn van individuele landen, zo werd duidelijk uit de Eurotop van vorige week. Hieruit volgde onder meer de toevoeging van een strenge tekortnorm die in de nationale wetgeving moet worden verankerd (genoemd werd maximaal -Ż %-BBP structureel tekort). Tijdens de top werden ook stappen gezet om te komen tot nauwere budgettaire samenwerking. Zo gaan de eurolanden intergouvernementele afspraken aan waarin sancties voor het overtreden van de begrotingsafspraken automatisch worden uitgedeeld en uitsluitend door een grote politieke meerderheid van de regeringsleiders kunnen worden teruggedraaid. Momenteel is dit precies andersom. Frankrijk wil de maatregelen uiterlijk in maart 2012 hebben ge´mplementeerd. Het Verenigd Koninkrijk doet niet mee met de afgesproken maatregelen. Tijdens de Eurotop zijn echter geen extra stappen gezet om de crisismaatregelen te installeren, te versterken of uit te breiden. De plannen voor invoering van eurobonds staan nog steeds geparkeerd en het EFSF wordt niet verder verhoogd. Wel gaan de Europese landen extra geld storten in het IMF (in totaal 200 miljard euro), maar dit is onvoldoende om de totale omvang van de middelen die het vangnet rondom de eurolanden moeten vormen, geloofwaardig te maken. En dat terwijl het afstempelen van schulden van landen aan de private sector in toekomstige steunpakketten wordt losgelaten. Schulden worden dus impliciet gegarandeerd door Europa, zonder dat daar de faciliteiten voor zijn ingericht, aldus de Rabo-economen.
De ECB toonde zich positief over het resultaat van de Eurotop, zonder al concrete toezeggingen te doen over op handen zijnde interventies. Hierdoor lijkt het welhaast onvermijdelijk dat de onzekerheid op enig moment weer toeslaat.

Datum: 13 December 2011
Bron: Persbericht Rabobank

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel