Locatie: Home - Financieel

Minimumtarieven voor zzp-ers - 150 procent minimumloon

Minimumtarieven voor zzp-ers zou minimaal 150 procent van minimumloon moeten zijn. Dumptarieven zorgen voor onrust. Lees verder!

Minimumtarieven voor zzp-ers
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) moeten minimaal 150 procent van het minimumloon krijgen. Door het instellen van minimumtarieven heeft een zzp’er altijd de financiële ruimte zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en een pensioenregeling af te sluiten.

In Nederland werken steeds meer zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De meerderheid van de zzp’ers werkt op basis van een overeenkomst van opdracht (OvO). Voor hoogopgeleiden met een hoog inkomen biedt dit veel vrijheid en kansen, maar de PvdA ziet dat er op een steeds groter gedeelte van de arbeidsmarkt problemen ontstaan. De Ovo biedt werkgevers de mogelijkheid onder het minimumloon te betalen en geeft zelfstandigen vaak onvoldoende financiële ruimte zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid of een pensioen op te bouwen. Omdat vooral zzp’ers uit Bulgarije en Roemenië zich aanbieden voor dumptarieven, ontstaat er een neerwaartse prijsspiraal.

Minimumtarieven voor zzp-ers: 150 procent minimumloon

De PvdA vindt dat de OvO onder het wettelijke minimumloon moet gaan vallen. De tarieven voor zzp’ers die op basis van een OvO werken moeten minimaal 150% van het wettelijk minimumloon zijn. Zo wordt oneerlijke concurrentie op minimumloonwerk tussen de arbeidsovereenkomst en zelfstandigen verhinderd.

Datum: 13 December 2011
Bron: Persbericht PvdA

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel