Locatie: Home - Financieel

Afschaffing hypotheekrenteaftrek in 2012?

Hypotheekrenteaftrek in 2012 afschaffen of beperken? Durft kabinet in 2012 de hypotheekrenteaftrek aan te passen? Lees verder!

Hypotheekrenteaftrek in 2012 afschaffen?
Door vernieuwde discussies zal de druk op het kabinet worden vergoor om de hypotheekrenteaftrek aan te passen of zelfs af te schaffen. In december 2011 is de discussie over de hypotheekaftrek weer flink aangewakkerd. Naar nu blijkt moet het kabinet moet 4-10 miljard extra bezuinigen bovenop de al bekende 18 miljard. Jan Kees de Jager zei in Buitenhof dat het beperken van de hypotheekrenteaftrek nog geen serieuze optie is. "Het leidt tot lastenverzwaring van de burgers".

Bezuinigingsopties 2012

- deels afschaffeng hypotheekrenteaftrek
- Eerder invoeren van de verhoging van de AOW leeftijd
- WW verkorten
- eigen bijdrage in de zorg verhogen
- ontslagrecht aanpassen
- meer bezuinigen op Defensie
- meer bezuinigingen op Ontwikkelingshulp

Discussie over afschaffing hypotheekrenteaftrek laait op!
Tot voor kort hoefden Nederlandse huizenbezitters zich geen zorgen te maken over de hypotheekaftrek. In het huidige regeerakkoord staat 'zwart-op-wit' dat de hypotheekrenteaftrek in deze kabinetsperiode ongewijzigd blijft. Maar met het huidige doemscenario (lees extra bezuinigingen) wordt de discussie om de hypotheekrenteaftrek in 2012 aan te passen van vele kanten gevoed. Recent presenteerde ook de DNB al een plan om stelselmatig de hypotheekschuld te verlagen.

Datum: 11 December 2011
Bron: redactie AltijdNieuws.nl

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel