Locatie: Home - Financieel

Ambtenaar maximaal 75000 euro ontslagvergoeding

Ambtenaar maximaal 75000 euro ontslagvergoeding - Nieuwe wet maximaliseert ontslagvergoeding ambtenaar op 75.000 euro. Hier info!

Ambtenaar maximaal 75000 euro ontslagvergoeding
In de publieke en semi-publieke sector is de 2e kamer akkoord met een salarismaximum van 130% van het salaris van een minister. Praktisch gezien betekent dit dat ambenaren maximaal 187.340 per jaar gaan verdienen. Hier komt nog een werkgeversdeel pensioenpremie van 28.767 bij en een maximale onkosten vergoeding van 7559 euro bij.

De hoogte van de ontslagvergoeding (ook wel Gouden Handdruk genoemd) wordt overeenkomstig het regeerakkoord, gemaximeerd op 75.000 euro. Dit beloningsregime geldt voor de publieke sector en voor semipublieke instellingen als het onderwijs, de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties

Datum: 07 December 2011
Bron: Geen Bron

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel