Locatie: Home - Politiek

Verhoging maximumsnelheid snelwegen botst met milieu en verkeersveiligheid

Verhoging maximumsnelheid botst met milieu en verkeersveiligheid. Lees hier de reactie van de RAI over verhoging snelheid op snelwegen.

Maandag kondigde het kabinet aan dat het de maximumsnelheid op een groot aantal trajecten wil verhogen naar 130 kilometer per uur. Een vermeende verbetering van de doorstroming ligt hieraan ten grondslag. RAI Vereniging is negatief over die voorgestelde verhoging.

RAI ziet meerwaarde verhoging maximumsnelheid snelwegen naar 130 km niet

RAI Vereniging ziet de meerwaarde van de aangekondigde verhoging niet. Tegelijkertijd staat deze haaks op de inspanningen van de automobielindustrie en van de rijksoverheid om de verkeersveiligheid te vergroten en uitstoot van schadelijke stoffen door wegverkeer te verlagen.

De ongevallencijfers in het Nederlandse verkeer laten in de voorbije jaren een dalende trend zien. Nederland is hierdoor inmiddels één van de verkeersveiligste landen van Europa. Dit is te danken aan de inspanning van fabrikanten en importeurs om hun producten veiliger te maken, aan de overheid die een solide infrastructuur- en verkeersbeleid voert en aan de hoge kwaliteitseisen die aan rijopleidingen worden gesteld.

Datum: 01 December 2011
Bron: Persbericht Rai Vereniging

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Politiek