Locatie: Home - Gezondheid

Verzuim psychische en lichamelijke klachten onderzocht

Verzuim psychische en lichamelijke klachten onderzocht. Ziekteverzuim als gevolg van psychische aandoeningen kost de samenleving jaarlijks 2,7 miljard, oftewel 12 miljoen werkdagen. Chronische lichamelijke aandoeningen zorgen voor de hoogste ziekteverzuimkosten: 5,3 miljard, 21,8 miljoen dagen.

Lager opgeleiden, mensen met een lager inkomen en alleenstaanden verzuimen vaker; zelfstandig werkenden juist minder vaak. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut naar het verzuim bij werkenden door psychische en chronische lichamelijke aandoeningen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2' (NEMESIS-2), een landelijke studie naar psychische aandoeningen in de volwassen Nederlandse bevolking, waarin ook gevraagd is naar chronische lichamelijke aandoeningen.

Een psychische aandoening hangt samen met gemiddeld 10,5 extra dagen verzuim per jaar en 8,0 dagen aan verminderd kwalitatief functioneren. Voor een chronische lichamelijke aandoening was dit respectievelijk 10,7 en 3,5 dagen per jaar. Opvallend verschil is echter, dat van de afzonderlijke aandoeningen, psychische aandoeningen vaak een groter effect hebben op het werk dan lichamelijke aandoeningen. Van de vijf aandoeningen die zorgen voor gemiddeld de meeste verzuimdagen drugsmisbruik, bipolaire stoornis, depressie, spijsverteringsproblemen en paniekstoornis - zijn er vier van psychische aard.

Datum: 25 November 2011
Bron: Persbericht Trimbos-instituut

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Gezondheid