Locatie: Home - Vragen - Uitleg

Stamrecht - Wat is een Stamrecht?

Wat is een Stamrecht? Een stamrecht B.V. is een besloten vennootschap die door de ontslagen werknemer wordt opgericht. De ex-werkgever stort de ontslagvergoeding op een bankrekening van de BV. De ex-werknemer sluit met de B.V. een overeenkomst af (zogenaamd stamrechtovereenkomst) waarbij de BV zich verplicht aan de ex-werknemer een periodieke uitkering te verstrekken.

Het voordeel een stamrecht B.V is dat de werknemer niet direct belasting verschuldigd is over de ontslaguitkering maar dat hij belasting betaalt naar gelang hij uitkeringen ontvangt. De uitkeringen kunnen direct ingaan maar mogen ook worden uitgesteld tot de 65-jarige leeftijd. Een en ander wordt beoordeeld aan de hand van de vermogens- en inkomenspositie van de werknemer en/of partner. Het voordeel van een eigen B.V. is dat de ex-werknemer onder voorwaarden over de afkoopsom kan beschikken.

Een ex-werknemer mag de ontslagvergoeding ook laten afstorten bij een verzekeringsmaatschappij. Nadeel is dat hij dan geen beschikkingsmacht meer heeft over het geld. Hij ontvangt gewoon de uitkeringen die bij overlijden (van langstlevende) stoppen.

Datum: 25 November 2011
Bron: Geen Bron

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Vragen - Uitleg