Locatie: Home - Financieel

Premiebetaling in verzekeringrecht is onduidelijk

Premiebetaling in verzekeringrecht is onduidelijk - Steeds meer particulieren en bedrijven krijgen problemen met het betalen van hun verzekeringspremies. Des te belangrijker is het dat de gevolgen van te late premiebetaling helder zijn, maar dat is niet het geval. 'Vooral artikelen over waarschuwingen, schorsing van de dekking en premierestitutie bevatten veel onduidelijkheden', stelt advocaat Pieter Leerink, promovendus bij de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Op vrijdag 25 november 2011 verdedigt hij zijn proefschrift Premiebetaling in het verzekeringsrecht.

Bij de invoering van de wettelijke regeling voor de verzekeringsovereenkomst in 2006 is de premiebetaling onderbelicht gebleven. Dat de regeling echter veel onduidelijkheden bevat, blijkt ook uit een toenemend aantal rechterlijk uitspraken over dit onderwerp. Als eerste jurist geeft Leerink in zijn proefschrift een gedetailleerde beschrijving van de problemen en doet hij concrete aanpassingsvoorstellen.

Datum: 22 November 2011
Bron: Persbericht Open Universiteit

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel