Locatie: Home - Financieel

Wettelijke betaaltermijn Overheid 30 dagen

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil wettelijk vastleggen dat de overheid alle facturen binnen 30 dagen betaalt in plaats van 45. MKB-Nederland is blij dat het kabinet niet tot 2013 wacht en eindelijk deze daadkracht toont. Al tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland in 2009 maakte destijds minister-president Balkenende de belofte dat de overheid haar rekeningen op tijd zou gaan betalen. Met de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen wil het kabinet de lasten voor het bedrijfsleven verminderen.

Terugbrengen wettelijke betaaltermijn naar 30 dagen door Overheid belangrijk
Voor ondernemers is een snelle betaling van levensbelang. De liquiditeit van bedrijven neemt hierdoor toe, van essentieel belang in deze tijden. Om betalingen te bespoedigen, mogen schuldeisers als stok achter de deur EUR40 als minimumvergoeding voor eigen incassokosten in rekening brengen. Daarnaast verhoogt het kabinet de wettelijke handelsrente met 1 procentpunt. Bedrijven onderling moeten uiterlijk binnen 60 dagen elkaars rekeningen betalen.

Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om voor 16 maart 2013 de Europese richtlijn `Late Payment Directive' (inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties) te implementeren. Dankzij deze richtlijn zullen voor ondernemingen en overheidsinstanties in alle EU-landen dezelfde betaaltermijnen gelden. Ook kunnen Nederlandse ondernemingen voortaan in alle lidstaten dezelfde maatregelen nemen om tijdige betaling van hun facturen af te dwingen.

Datum: 15 November 2011
Bron: Persbericht MKB-Nederland

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel