Locatie: Home - Financieel

Economische groei valt terug in derde kwartaal 2011

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2011 met 1,1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In vergelijking met het tweede kwartaal kromp de economie met 0,3 procent. Het is voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2009 dat kwartaal op kwartaal de economie krimpt. Het aantal banen van werknemers was 33 duizend hoger dan een jaar geleden.

Minder consumptie huishoudens
Huishoudens hebben in het derde kwartaal van 2011 ruim 1 procent minder besteed dan een jaar eerder. Vooral de aanschaf van nieuwe autoĺs laat een scherpe daling zien. Ook de uitgaven aan kleding en schoeisel waren lager. Verder gaven consumenten, mede door het slechte weer in juli en augustus, minder uit in de horeca.

De uitgaven van de overheid aan algemeen bestuur en defensie daalden fors door algemene kostenbesparingen en minder banen. De bestedingen van de overheid aan de zorg namen nog steeds toe. Per saldo daalde de consumptie van de overheid licht in vergelijking met een jaar eerder.

Datum: 15 November 2011
Bron: Persbericht CBS

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel