Locatie: Home - Financieel

Nieuwe werking Regeling voor Vervroegde Uittreding -RVU - weinig bekend bij werkgevers

“Veel ondernemers zijn niet goed op de hoogte van de consequenties binnen de Regeling voor Vervroegde Uittreding”, stelt Marius Winter, auteur van het boekje over de werking van de Regeling voor Vervroegde Uittreding en eigenaar van Gouden Handdruk Specialist. “Wij krijgen veel vragen van werkgevers over werking van de regeling. In het huidige economische klimaat zijn ontslagen onvermijdelijk. Voor veel werkgevers een onbekende materie, zeker als er meerdere medewerkers moeten worden ontslagen. Door forse fiscale consequenties is het ontslaan van oudere werknemers vanwege hun leeftijd geen optie meer. Ontslag wegens ouderdom wordt ontmoedigd en sinds 1 januari 2011 belast met een boete van 52% over de ontslagvergoeding. Er zijn een aantal voorwaarden om deze boete te voorkomen. Een zogenaamde RVU-verklaring geeft dan opheldering of de ontslagvergoeding al dan niet wordt belast met een boete. Dit vergt accuraat handelen van werkgevers. Voor veel werkgevers is dit een complexe materie en daarom heeft Gouden Handdruk Specialist een boekje geschreven over de werking van de Regeling voor Vervroegde Uittreding.Het handzame boekje is te bestellen op de website van Gouden Handdruk Specialist.

Datum: 07 Oktober 2011
Bron: Persbericht Gouden Handdruk Specialist

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel