Locatie: Home - Financieel

Lakeman: DSB-jaarrekeningen 2005-2008 onjuist en misleidend

Uit onderzoek van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) blijkt dat DSB Bank sinds 2006 verlies leed en dat het eigen vermogen eind 2007 vrijwel nihil was. In opdracht van Stichting Hypotheekleed onderzocht SOBI systematisch de jaarrekeningen van DSB Bank uit de periode 2005-2008. Volgens SOBI heeft de door de Tweede Kamer ingestelde commissie Scheltema dat niet gedaan. SOBI deed het onderzoek met het oog op door Hypotheekleed voor te bereiden claims tegen o.a. voormalige DSB-bestuurders.

Volgens SOBI-voorzitter Pieter Lakeman zijn de onderzochte DSB-jaarrekeningen op een onjuiste en misleidende wijze opgesteld. Zo werden er winsten getoond terwijl in werkelijkheid sinds 2006 verliezen zijn geleden. Die verliezen werden boekhoudkundig weggewerkt. Dat gebeurde mede door vanaf 2004 elk jaar minder aan de voorziening voor kredietrisico's toe te voegen, terwijl de situatie juist hogere dotaties vereiste. Wanneer klanten hun huis moesten verkopen omdat ze de rente niet meer konden betalen en hun huizen te weinig opbrachten, werden de oninbare restschulden als nieuwe volwaardige consumptieve kredieten in de balans gezet. Deze laatste luchtbel was in 2009 tot 180 miljoen euro aangegroeid. Ook werd voortijdig winst genomen bij de verkoop van koopsompolissen.

Datum: 06 Oktober 2011
Bron: Persbericht SOBI

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel