Locatie: Home - Financieel

Nieuwe reorganisatie bij AEGON Nederland

AEGON Nederland is van plan om de organisatie kleiner en slagvaardiger te maken. Als gevolg van dit plan zullen er ongeveer 300 arbeidsplaatsen verdwijnen. De herinrichting van het bedrijf is een versnelling op de ingezette strategie. "De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Om die ontwikkelingen het hoofd te bieden moet AEGON in Nederland een eenvoudiger en slagvaardiger organisatie worden, die sneller kan inspelen op toekomstige veranderingen. Helaas gaat dit ten koste van arbeidsplaatsen.", aldus Marco Keim, directeur van AEGON Nederland.

In de plannen vallen er gedwongen ontslagen. AEGON Nederland zal in dat verband uitvoering geven aan het sociaal plan dat met de bonden is afgesproken. AEGON Nederland zal de plannen uitvoeren in goed overleg met de Centrale Ondernemingsraad.

Datum: 29 September 2011
Bron: Persbericht AEGON

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel