Locatie: Home - Financieel

Premie basisverzekering 2012 DSW Zorgverzekeraar bedraagt € 1230

De premie basisverzekering 2012 van DSW Zorgverzekeraar bedraagt € 1230,00. Hiermee is DSW Zorgverzekeraar opnieuw de eerste zorgverzekeraar die de premie van de basisverzekering bekend. Sinds de invoering van de basisverzekering, maakt DSW Zorgverzekeraar de premie jaarlijks als eerste bekend. Voor DSW verzekerden, ongeacht of deze individueel of collectief verzekerd zijn, zal de jaarpremie in 2012 1.230 euro bedragen, ofwel 102,50 euro per maand. Hiermee stijgt de jaarpremie met 36 euro.

De jaarpremie stijgt in 2012 bij DSW met 36 euro naar 1.230 euro. De premiestijging is de resultante van een aantal factoren. De premie stijgt door de toename van de zorgkosten, ondanks door de overheid vastgestelde hogere eigen bijdragen en een beperking van het pakket. Daarnaast leiden de afschaffing van de macronacalculatie en de verhoging door DNB van de solvabiliteitseis tot een premiestijging. De premiestijging wordt beperkt doordat de bijdrage aan het tekort in het landelijk zorgverzekeringsfonds wordt verlaagd en doordat de overheid het verplichte eigen risico van 170 naar 220 euro per jaar heeft verhoogd. Indien het verplichte eigen risico niet zou zijn verhoogd, zou de jaarpremie
20 euro hoger zijn vastgesteld.

Datum: 27 September 2011
Bron: Persbericht Zorgverzekeraar DSW

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel