Locatie: Home - Financieel

Lakeman over DSB-zaak: ondanks succes procedeert Hypotheekleed door

Het door Stichting Hypotheekleed bewerkstelligde faillissement van DSB-bank pakt goed uit voor DSB-klanten. Het aanvankelijk door Dirk Scheringa gedane bod van 26 miljoen euro is door curatoren verhoogd tot 350 miljoen waarvan 250 miljoen vergoeding voor koopsompolissen. Curatoren willen deze vergoeding echter koppelen aan de Wabeke-regeling voor woekerpolissen. Door deze eis is het overleg met curatoren vastgelopen. De stichting bereidt nieuwe juridische stappen tegen curatoren voor.

Voorzitter Pieter Lakeman van Hypotheekleed heeft altijd betoogd dat een faillissement van DSB nodig was om te voorkomen dat Dirk Scheringa zijn benadeelde klanten met een fooi zou afschepen: "Wij hebben sinds 1 oktober 2009 consequent gesteld dat met Scheringa geen zaken viel te doen en met de curatoren wÚl. Die stelling is juist gebleken. Dat er nu een bod van in totaal zo'n 350 miljoen euro op tafel ligt in plaats van de schamele 26 miljoen euro die Scheringa bood is veelzeggend." Het bedrag van 350 miljoen euro heeft niet alleen betrekking op koopsompolissen,maar ook op de aandelenconstructies Hollands Welvaren Select en Hollands Welvaren en op klanten met een restschuld.

In vergelijking met andere geruchtmakende massaclaims (o.a. Ahold) waarbij de schadevergoeding slechts enkele procenten bedroeg, is er nu volgens Hypotheekleed sprake van een groot succes.

Datum: 07 Juli 2011
Bron: Persbericht Stichting Hypotheekleed

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel