Locatie: Home - Financieel

Jaarverslag verzekeringssector: solvabiliteit onverminderd sterk

De verzekeringsbedrijfstak heeft een mager jaar achter de rug. Het totaal resultaat (1) daalde in 2010 van vijf tot twee procent van de premieomzet, het premievolume nam met één procent af naar 76,9 miljard euro. Desondanks slaagden verzekeraars erin de solvabiliteit op peil te houden en de kosten verder omlaag te brengen. Dat blijkt uit het Financieel jaarverslag 2010 van de Nederlandse verzekeringsbranche.

Vooral de productie van individuele levensverzekeringen nam af, als gevolg van het algemene economi-sche klimaat, de stagnatie van de woningmarkt, concurrentie met banksparen en de discussie over beleggingsverzekeringen. Het premievolume van de totale levenmarkt daalde met 12 procent naar 21,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat, uitgedrukt in procenten van de verdiende premie, daalde van acht tot één procent. Ziektekosten- en inkomensverzekeraars deden het met een resultaatdaling van drie tot twee procent iets minder goed dan in 2009. De sterke concurrentie en oplopende schaden drukten hier het resultaat.

Datum: 22 Juni 2011
Bron: Persbericht Verbond Van Verzekeraars

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel