Locatie: Home - Financieel

Abvakabo FNV vindt principeakkoord onvoldoende

Het Bondsbestuur van Abvakabo FNV vindt het principeakkoord AOW en pensioenen op dit moment onvoldoende en spreekt van een 'nee, tenzij'. Voorzitter Edith Snoey van Abvakabo FNV: 'Wij realiseren ons heel goed dat uitgebreid is onderhandeld. Maar we vinden het belangrijk om een uiterste poging te doen om een voor onze leden acceptabel akkoord te bereiken.'

De 'tenzij' heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat de risico's te eenzijdig bij de werknemers worden gelegd. Dit is voor Abvakabo FNV onacceptabel. Werkgevers moeten medeverantwoordelijk blijven voor de gevolgen van mogelijke problemen op de financiŰle markten. Die verantwoordelijkheid moet juridisch afdwingbaar zijn.

In de tweede plaats zou Abvakabo FNV het onaanvaardbaar vinden wanneer mensen met zware beroepen en de lagere inkomensgroepen er als gevolg van dit akkoord op achteruitgaan. Als iemand vanaf 2020 op 65-jarige leeftijd gebruik wil maken van de AOW, moet dit gelijk zijn aan het huidige niveau. Op basis van de huidige berekeningen is onvoldoende duidelijk dat dit kan worden gewaarborgd.

Abvakabo FNV roept de FNV en de overige bonden op deze lijn te ondersteunen om zo het overleg met de werkgevers en het Kabinet te heropenen. Met het realiseren van deze punten wil Abvakabo FNV de risico's eerlijker verdelen en de lage inkomensgroepen beschermen.

Datum: 22 Juni 2011
Bron: Persbericht ABVAKABO FNV

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel